MicroStep PA®

Pneumatické lisy

Pneumatické lisy MA130 a MA 102

Pneumatické lisy MA 130 a MA 102 sú špecialne jednoúčelové zariadenia na montáž gumokovu rôznych artiklov zalisovaním. Obidve zariadenia sú konštruované ako kompaktné pracovné zariadenia v rámovom prevedení. Všetky pohyby vykonávajú pneumatické valce. Pracovný priestor kde sa vykonáva montáž je z bočných strán a zadnej strany okrytovaný. S prednej strany je otvorený a prístupný obsluhe pre manipuláciu. Tento priestor je chránený bezpečnostnou svetelnou mrežou.

Riadiaci systém lisu MA 130 je tvorený systémom S7-200 firmy Siemens. Riadi činnosť celého lisu. O činnosti a stave lisu je obsluha informovaná indikačnými prvkami. Počet vyrobených kusov je zobrazovaný na počítači kusov.  

Riadiaci systém lisu MA 102 je tvorený reléovou logikou. Relé bloky riadia celý cyklus lisu. O činnosti a stave lisu je obsluha informovaná taktiež indikačnými prvkami.