MicroStep PA®

Impressum

Impressum: 

MicroStep-PA spol. s r.o.
Nitrianska 1773/120
958 01  Partizánske  (SR)

Konatelia:   

Ing. Imrich Vargha
Ing. Eva Stejskalová

Kontakt:                   

Telefón +421 (0)38 – 7463 311

Fax      +421 (0)38 – 7463 319

E-Mail:                      

info@microstep-pa.sk

Internet:                   

microstep-pa.sk
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s.
Kód banky:            1100
Číslo účtu:             2620830450/1100
IBAN:                    SK57 1100 0000 0026 2083 0450
 

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Trenčín
IČ DPH:                SK2020418939

Vysvetlenie k ochrane údajov 

viac...