MicroStep PA®

MicroStep Group®

O nás

MicroStep Group® je na celom svete známy popredný výrobca CNC-riadených obrábacích a rezacích zariadení. Popri technológiách na delenie materiálu plazmou a autogénom ponúkame moderné technológie budúcnosti ako delenie vodným lúčom a laserom. Dodávací program obsahuje vysokokvalitné stroje pre komplexné výrobné úlohy, ktoré majú byť predávané vo veľkých množstvách na svetových trhoch. S radou užívateľsky orientovaných inovácií sa stavia MicroStep Group® k celosvetovo zvýšeným požiadavkám trhu a ponúka svojim zákazníkom riešenia zodpovedajúce trhu.

Veľmi presné obrábacie a rezacie zariadenia MicroStep Group® vyrábajú presné diely pre automobilový priemysel a obrábajú najrôznejšie materiály v najrozličnejších oblastiach. Od opracovania kameňa, skla a plastov najmodernejšími zariadeniami na delenie materiálov vodným lúčom až po veľmi presné opracovanie kovov plazmovými, laserovými a autogénovými rezacími zariadeniami v renomovaných kovospracujúcich prevádzkach, ako napr. u výrobcu lanoviek – firma Doppelmayr.

Dôsledná trhová orientácia MicroStep Group® na všetkých svetových trhoch a vedúce postavenie v oblasti technológií vďaka produktom sú našimi faktormi úspechu. Našim zákazníkom sú popri tom poskytované rozsiahle technické servisné služby. Optimalizovali sme naše produktové portfólio a kompletným vybavením koncernov kovospracujúcimi technológiami na delenie materiálu laserom, plazmou, autogénom a vodným lúčom sme úspešne hnaní vpred.

MicroStep Group® disponuje bohatou distribučnou a servisnou sieťou. Špeciálne pre MicroStep stroje vzdelaní a vyškolení technici a support-personál vo vlastných predajných a servisných spoločnostiach MicroStep Group® sú našim zákazníkom k dispozícii v mnohých krajinách. Distribučná a servisná sieť MicroStep Group® sa vyznačuje dôslednou trhovou blízkosťou, celoplošným priamym predajom a zákaznícky orientovanými službami.

Firmy MicroStep Group®