MicroStep PA®

Elektroinštalácia a riadenie pre pílu UPD100SK

17. 02. 2009

Popis stroja

Stroj je určený pre pozdĺžne pílenie guľatiny mäkkého ako aj tvrdého dreva formou prírezu. Na píle je možné zhotoviť najrozmanitejšie obdĺžníkové profily napríklad hranoly, dosky laty a pod. Túto metódu pílenia umožňujú využiť dva na seba navzájom kolmo uložené pílové kotúče. Píla je svojou jednoduchou konštrukciou a možnosťou prestavenia pílových kotúčov vhodná najmä pre malých a stredných podnikateľov so širokým sortimentom výroby. 

  Riadiaci systém

 je umiestnený v elektro rozvádzači. Skladá sa z hlavného modulu a vedlajších vstupno-výstupných modulov. Riadiaci systém riadi podľa zadaných parametrov činnosť kotúčovej píly. Parametre obsluha zadáva pomocou operátorského panelu. Ovládanie stroja sa uskutočnuje pomocou prvkov umiestnených na riadiacej konzole. Riadiaci systém pomocou frekvenčného meniča ovláda motory hlavných pohybových častí píly. Je to vertikálny, horizontálny suport a vozík.

 Bezpečnostné spínače dverí

nedovoľujú ich otvorenie počas chodu kotúčov. Po vypnutí pilových kotúčov ešte 30s ostávajú dvere zablokované. Až po uplynutí tohoto času môžme dvere otvoriť . 

 

 

 

 

 

Naspäť