MicroStep PA®

Kalibračná linka dvojhlavová

09. 06. 2009

Kalibračná linka - radiálna dvojhlavová sa používa na kalibráciu vonkajšieho priemeru a tvaru gumokovových antivibračných dielov využívaných v automobilovej a dopravnej technike. Radiálna kalibrácia sa vykonáva silou hydraulického lisu s použitím kalibračnej hlavy. Pre zvýšenie produkcie kalibračnej linky bolo navrhnuté konštrukčné riešenie s dvomi kalibračnými hlavy. Potom na jeden pohyb kalibračného lisu dochádza ku kalibrácií dvoch gumokovových výrobkov. Toto riešenie umožňuje rýchlejšiu návratnosť investičných prostriedkov potrebných pre automatickú kalibračnú linku. V prípade ak je k dispozícií len jedna kalibračná hlava možno linku jednoducho prestaviť pre prácu s jednou kalibračnou hlavou. Je nutné mechanické upevnenie jednej kalibračnej hlavy a prestavenie parametrov v riadiacom systeme ktoré určujú, že sa bude kalibrovať len s jednou kalibračnou hlavou.


 

Riadiaci systém je použitý ako na klasických jednohlavových kalibračných linkách. Je zostavený z procesorovej jednotky, vstupno-výstupných modulov firmy B&R. Operačný panel MSOP17T má grafický 17" farebný LCD displej s touchscreenom. Software je rozšírený tak aby umožňoval jednoduché alternatívne prepínanie režimu práce s jedným alebo dvomi kalibračnými hlavami.

Naspäť