MicroStep PA®

Frézovačka PVC

24. 03. 2010

Frézovačka PVC je špecialny stroj určený na frézovanie hrán plastových dielov. PVC dielce sú automaticky odoberané podávacím zariadením zo zásobníka a tlačené do frézovacieho priestoru. Ovládanie a sledovanie pracovného cyklu sa vykonáva z rozvádzača, ktorý je súčasťou stroja. Prázdny  zásobník PVC dielov je signalizovaný obsluhe signálnym svetlom. Po naplnení zásobníka môže frézovačka opäť pracovať v automatickom cykle.

Ku frézovačke je pripojené odsávacie zariadenie, ktoré odoberá plastové triesky z frézovacieho priestoru.   

 

Naspäť