MicroStep PA®

Skúšobné zariadenie gumových membrán

24. 03. 2011

Skúšobné zariadenie je určené pre kontrolu gumových výliskov nafukovaním a určenie chybného kusa meraním spotreby vzduchu. Gumové výlisky sa najskôr namontujú na kovovú klietku, ktorá sa potom s ďalším dielom zmontuje do konečného výrobku. Kvôli montáži je zariadenie vybavené pneumatickým lisom. Každý gumový dielec je napojený na pneumatickú vetvu v ktorej je zaradený prietokomer. Prietokomerom meriame spotrebu vzduchu v jednotlivých gumových výliskoch. Prietokomery môžu mať rôzne meracie rozsahy - určujú  sa podľa veľkosti skúšaných gumových výliskov.
Prietok vzduchu je meraný a zaznamenavaný v závislosti na čase. Meranú závislosť možno zobraziť tabuľkou alebo grafom. Tolerancie dobrého kusa určujeme dolnou a hornou hranicou prietoku graficky. Pre každý typ gumového výlisku môžeme zadať dolnú a hornú hranicu, ktorá je ukladaná do receptúry. V receptúre sa ukladajú aj ďalšie parametre, ktoré sú typické pre daný typ gumového výlisku.
 

Konštrukcia

Zariadenie je stolovej konštrukcie s okrytovaním nebezpečného priestoru pneumatického lisu. Miesto vkladania nezmontovaných kusov je chránené bezpečnostnou mrežou , ktorá po narušení zabráni pohybu pneumatického lisu.  Zariadenie je vybavené obvodom núdzového zastavenia. Obsluha spušťa a kontroluje chod  zariadenia pomocou tlačítok a zobrazovacích svetiel ktoré sú umiestnené pred optickou bezpečnostnou mrežou.

Riadiaci systém

Riadiaci systém je umiestnený na pravej strane pod stolom. Je navrhnutý buď na základe vstupno-výstupných komponentov od firmy B+R alebo Siemens. Komunikuje z obsluhou cez operátorsky panel MSOP 17TS.  MSOP 17TS  má grafický 17" farebný LCD displej s touchscreenom. Každý meraný priebeh je archivovaný - možnosť zobraziť priebeh prietok/čas pre každý meraný cyklus. Export meraných a vyhodnocovaných hodnôt  do formátu cvs na USB klúč. Csv formát možno otvoriť v programe Microsoft Excel. 
 

Naspäť