MicroStep PA®

Retrofit vstrekolisu Desma

14. 01. 2013

 

 

Repasáciou vstrekolisu optimalizujeme a zvýšujeme hospodárnosť stroja. Nové programové vybavenie spolu s riadiacim systémom a proporcionálnou hydraulikou umožní na rekonštruovanom vstrekolise vyrábať technologicky veľmi náročné výrobky.

Nový riadiací systém

Bol použitý riadiací systém SLCP-S. Pozostáva z centrálnej mikroprocesorovej riadiacej jednotky, decentránych v/v ostrovov a operačného panelu. Procesorová jednotka, vstupno-výstupných moduly sú od firmy Siemens. Operačný panel MSOP 17TS má grafický 17" farebný LCD displej s touchscreenom.  Využíva sa decentrálny spôsob riadenia. Centrálna procesorová jednotka komunikuje s v/v ostrovmi a taktiež s lineárnymi snímačmi polohy. Komunikácia je založená na novom komunikačnom protokole ProfiNet. Lineárne snímače polohy sú použíté od firmy TR Electronic.

Základné funkcie riadiaceho systému:

 • Ovládanie lisu v nastavovacom, ručnom a automatickom režime
 • Spojitá trojokruhová regulácia teploty jednotlivých výhrevných dosiek pomocou polovodičových spínacích prvkov SSR
 • Kontrola funkcie polovodičových spínacích prvkov SSR a výhrevných špirál pomocou modulov SPORT
 • Kontrola a riadenie proporcionálnej hydrauliky
 • Automatické zapnutie a vypnutie vyhrievania podľa zadaného týždenného rozvrhu
 • Regulácia tlaku a riadenie rýchlosti všetkých pohybových funkcií podľa zadaných hodnôt s použitím regulačného čerpadla, proporcionálnych ventilov a snímačov tlaku
 • Riadenie polohy stola, vstrekovacej jednotky, horných a dolných nosičov jadra s lineárnym odmeriavaním 
 • Lisovací cyklus voľne programovateľný a uložený na HDD alebo USB kľúči
 • Zobrazenie informácií na pripojenom operačnom paneli
 • Archivácia údajov o prebiehajúcej výrobe
 • Prístup k parametrom chránený viacúrovňovým heslovým systémom
 • Kontrola a vyhodnocovanie poruchových stavov elektrických a hydraulických prvkov
 • Kontrola kvality procesu pomocou grafického zobrazenia priebehu vstrekovania, plastifikácie a teplôt počas vulkanizácie
 • Kontrola stability a časového priebehu procesu

 Nový hydraulický agregát 

Osadený je hydraulickými prvkami firiem Bosch, Rexroth. Zdrojom tlakovej energie je radiálne piestové čerpadlo s proporcionálnou reguláciou tlaku a množstva. Nebezpečné pohyby sú oddelené bezpečnostným ventilom. Ďalej je agregát osadený regulačnými, poisťovacími a rozvádzacími prvkami, analógovými snímačmi tlaku, meraním výšky hladiny,  teploty oleja a vodným chladičom oleja. 

Generálna oprava strojnej časti

 •     demontáž vstrekolisu u zákazníka
 •     repasáž kostry lisu
 •     opracovanie výhrevných dosiek
 •     nové izolačné dosky a výmena výhrevných tyčí
 •     nový hlavný lisovací piest
 •     úprava spodného priečnika pre nový tesniaci systém
 •     oprava všetkých priamočiarych hydromotorov
 •     návrh a dodávka nového  vstrekovacieho    valca s piestom
 •     návrh a realizácia nového šneku a komory šneku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naspäť