MicroStep PA®

 

MicroStep PA ® spol. s r. o. a jej vznik

 

MicroStep PA spol. s r. o. bola založená spoločníkmi a materskou firmou MicroStep spol. s r.o. dňa 18.05.1995 v Partizánskom ako jedna z dcérskych spoločností MicroStep spol. s r.o. a súčasne člen skupiny MicroStep Group®.

V areáli MicroStep PA spol. s r.o. v Partizánskom je zriadené realizačné centrum skupiny MicroStep Group®, ktoré disponuje 9 500m² výrobnej, montážnej a skladovacej plochy v halách vybavených žeriavmi, strojmi pre delenie a opracovanie kovov, projekčnými, školiacimi a administratívnymi priestormi.

Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti je návrh, výroba a rekonštrukcia lisov, vstrekolisov a montážnych liniek na antivibračné gumokovové diely pre gumárenský a plastikársky priemysel, návrh a realizácia riadiacich systémov pre sušiarne dreva a píly pre drevársky priemysel, špeciálne testovacie zariadenia pre automobilový a elektrotechnický priemysel, projektovanie a realizácia poplachových systémov na hlásenie narušenia PSN ako aj elektrickej požiarnej signalizácie EPS. 

Pri konštrukčných návrhoch využívame výkonné projekčné programy ako EPLAN, SolidWorks.

V uvedených oblastiach firma počas svojej existencie vytvorila množstvo aplikácií. Skúsenosti z riadenia technológií sú predpokladom neustáleho zdokonaľovania produktov firmy. Správnosť orientácie firmy potvrdzuje neustále sa rozširujúci okruh zákazníkov v tuzemsku aj v zahraničí. Hlavným cieľom firmy je špičková kvalita jej produktov podporená kvalitnou záručnou a pozáručnou starostlivosťou.